zavřít

Věda

Věda o konopí

Věda o konopí spojuje fyzikálně-chemické a experimentální vědy (příroda a hmota, biologie a zejména medicína). Ale také humanitní vědy, které se týkají člověka, jeho historie, jeho chování, jazyka, sociálních, psychologických, politických. Získávání znalostí uznávaných jako vědecké prochází řadou fází. Shromážděná data umožňují teoretizaci, teoretizace umožňuje vytvářet předpovědi, které pak musí být ověřeny experimentováním a pozorováním. Teorie je odmítnuta, pokud tyto předpovědi neodpovídají experimentu. Vědec, který provedl tato ověření, musí, aby vědecké znalosti pokročily, tuto práci oznámit ostatním vědcům. Během validačního procesu potvrdí nebo nepotvrdí jeho práci.